browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

съвети

Предлагаме безплатна консултация по телефона

Можете да ни позвъните и да обясните Вашият случай.

Ще се постараем да Ви дадем честен съвет за цените, за срока на изпълнение.

Ще ви обясним качеството на различните материали.

Ще ви обясним варианти за различни цени – те зависят от цената на материалите, дали има нужда от много нови материали, колко хора ще работят по вашият покрив, какъв срок за изпълнение ще уговорим и други.