browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

съвети за ремонт на покриви с керемиди

                               ремонт на покриви с керемиди

 Основните цели, които инвеститорът си поставя при извършването на такива ремонти са:
- Ремонтът да гарантира ликвидирането на всички течове и проблеми на покрива;
- Ремонтът да е икономичен;
- Ремонтът да е в кратък срок;
- Ремонтът да се извърши така, че следващият ремонт да е след максимално дълго време;

ремонт на покриви

ремонт на покриви

1. Разкриване на покрив 1,50 лв/m2
2. Почистване на кал 1,00 лв/m2
3. Полагане на мушама 2,40 лв/m2
4. Наковаване на летви 2,00 лв/m2
5. Нареждане на керемиди 2,30 лв/m2
6. Измазване на капаци 0,80 лв/m2
Всичко труд и материали 10,00 лв/m2